Κατεβάστε σε μορφή .pdf τα οικονομικά στοιχεία και τους ισολογισμούς της εταιρίας.

Οικονομικά στοιχεία 2020

Οικονομικά στοιχεία 2019

Οικονομικά στοιχεία 2018

Οικονομικά στοιχεία 2017

Οικονομικά στοιχεία 2016

Οικονομικά στοιχεία 2015

Οικονομικά στοιχεία 2014

Οικονομικά στοιχεία 2013

Οικονομικά στοιχεία 2012